Khác biệt giữa các bản “Trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa đông 2018”

! Ngày !! Giờ !! Nội dung
|-
| rowspan=2 | 9 tháng 2 || 10:00 || [[Trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - MogulMấp mô nữ|MogulMấp mô nữ]]
|-
| 11:45 || [[Trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Mấp mô nam|Mấp mô nam]]