Khác biệt giữa các bản “Trượt tuyết băng đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2018”

 
! Ngày !! Thời gian !! Nội dung
|-
| 10 tháng 2 || 16:15 || style=background:lemonchiffon|'''[[Trượt tuyết băng đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - 15 kilômét skiathlonphối hợp nữ|SkiathlonPhối hợp nữ]]
|-
| 11 tháng 2 || 15:15 || style=background:lemonchiffon|'''[[Trượt tuyết băng đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - 30 kilômét skiathlonphối hợp nam|SkiathlonPhối hợp nam]]
|-
| 13 tháng 2 || 17:30 || Vòng loại nước rút cá nhân cổ điển [[Trượt tuyết băng đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Nước rút nam|nam]] & [[Trượt tuyết băng đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Nước rút nữ|nữ]]