Khác biệt giữa các bản “Đắc nhân tâm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Book
| name = Đắc nhân tâm
| image = [[Tập tin: = Đắc nhânNhân tâmTâm.jpg|300px]]jpeg
| caption = Phiên bản tại Việt Nam do [[Nhà xuất bản Hồng Đức]] phát hành
| author = Dale Carnegie
| country = [[Hoa Kỳ|Mỹ]]