Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tổng Công ty là một doanh nghiệp thuộc sự quản lý của [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]. Hiện nay, Tổng giám đốc là ông Vũ Tá Tùng và chủ tịch hội đồng thành viên là ông Trần Ngọc Thành.<ref name="VNR"/>
===Các đơn vị thành viên===
Dưới đây là danh sách các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại thời điểm thành lập, ban hành theo ''Quyết định 198/QĐ-TTg'' về Tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành ngày [[21 tháng 1]] năm [[2013]] của [[Thủ tướng Chính phủ]].
* Doanh nghiệp Nhà nước giữ nguyên pháp nhân, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Hà Hải.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Hà Thái.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Yên Lào.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Hà Lạng.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Vĩnh Phú.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Hà Ninh.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Thanh Hoá.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Quảng Bình.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên.
** Công ty tráchTNHH nhiệmMTV hữuQuản hạn mộtđường thànhsắt viênQuảng QuảnNam - đườngĐà Nẵng. [[Tập tin:Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.jpeg|nhỏ|trái|270px|Công ty CP Đường sắt [[Quảng Nam - Đà Nẵng.]]]]
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Nghĩa Bình.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Phú Khánh.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Thuận Hải.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Quản lý đường sắt Sài Gòn.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Xe lửa Dĩ An.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.
** Công ty tráchTNHH nhiệm hữu hạn một thành viênMTV Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn.
* Doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối:
** Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.