Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
Không thay đổi kích thước ,  15 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Sinh viên [[Khoa Vật lý]], Trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
[[Thể loại:Thành viên vật lý học]]
* Ngành học: [[Vật lý Chấtchất rắn]], [[Khoa học Vậtvật liệu]]
* Các bài đã viết:
** [[Nhiễu xạ điện tử]]