Khác biệt giữa các bản “Campuchia”

Đã lùi về phiên bản 54618500 bởi Zapljkaoidplmaauhe (thảo luận): Lập luận không đúng. (TW)
(Từ "Cao Miên" không phải là từ được dùng nhiều trên thế giới hoặc trong lịch sử của thế giới. Chỉ có sách sử của Việt Nam mới gọi là từ "Cao Miên" thôi."Cao Miên" không phải là từ thông dụng để gọi tên đất nước của người Khmer.Bài viết này còn rất nhiều chỗ bị sai.)
(Đã lùi về phiên bản 54618500 bởi Zapljkaoidplmaauhe (thảo luận): Lập luận không đúng. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
 
Tên gọi "Chân Lạp" được dùng để chỉ nước Campuchia thời [[Lịch sử Campuchia (1431-1863)|hậu Angkor]], ứng với thời các [[chúa Nguyễn]] tại [[Việt Nam]]. Nhưng thật ra Chân Lạp, tên nước và người, chỉ tồn tại từ [[Thế kỷ 6|thế kỷ VI]] và chấm dứt vào [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]] ([[802]]). Kế tiếp thời Chân Lạp là thời Angkor với [[Đế quốc Khmer]] kéo dài đến [[Thế kỷ 15|thế kỷ XV]].
 
"Cao Miên" là [[danh từ]] thường được dùng nhiều hơn trong [[lịch sử thế giới]] khi gọi người Campuchia hoặc các triều đại Campuchia hậu Chân Lạp cho đến ngày nay. Cao Miên có thể dùng để chỉ [[Đế quốc Khmer]] nói riêng, hoặc nước Campuchia hay người Campuchia nói chung.
 
Vậy nên, nếu cần áp dụng tên gọi một cách chính xác, '''Chân Lạp''' chỉ có thể áp dụng vào [[Thế kỷ 6|thế kỷ VI]] đến [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]]. '''Cao Miên''' mới là danh từ thông dụng để gọi nước Campuchia hay người Campuchia xưa, ít nhất là từ sau [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]] cho đến thời kỳ [[Liên bang Đông Dương|Liên bang Đông Dương thuộc Pháp]].{{fact}}
 
== Lịch sử ==