Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi về phiên bản 54618500 bởi Zapljkaoidplmaauhe (thảo luận): Lập luận không đúng. (TW)
 
Tên gọi "Chân Lạp" được dùng để chỉ nước Campuchia thời [[Lịch sử Campuchia (1431-1863)|hậu Angkor]], ứng với thời các [[chúa Nguyễn]] tại [[Việt Nam]]. Nhưng thật ra Chân Lạp, tên nước và người, chỉ tồn tại từ [[Thế kỷ 6|thế kỷ VI]] và chấm dứt vào [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]] ([[802]]). Kế tiếp thời Chân Lạp là thời Angkor với [[Đế quốc Khmer]] kéo dài đến [[Thế kỷ 15|thế kỷ XV]].
 
"Cao Miên" là [[danh từ]] thường được dùng nhiều hơn trong [[lịch sử thế giới]] khi gọi người Campuchia hoặc các triều đại Campuchia hậu Chân Lạp cho đến ngày nay. Cao Miên có thể dùng để chỉ [[Đế quốc Khmer]] nói riêng, hoặc nước Campuchia hay người Campuchia nói chung.
 
Vậy nên, nếu cần áp dụng tên gọi một cách chính xác, '''Chân Lạp''' chỉ có thể áp dụng vào [[Thế kỷ 6|thế kỷ VI]] đến [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]]. '''Cao Miên''' mới là danh từ thông dụng để gọi nước Campuchia hay người Campuchia xưa, ít nhất là từ sau [[Thế kỷ 9|thế kỷ IX]] cho đến thời kỳ [[Liên bang Đông Dương|Liên bang Đông Dương thuộc Pháp]].{{fact}}
 
== Lịch sử ==