Khác biệt giữa các bản “Vũ Tiến Lộc”

n
 
{{cquote|''90 năm trước, Bác Hồ đã định hướng nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường.''||| (Tại hội nghị giao ban doanh nghiệp ngày 25/8/2015 tại Đà Nẵng) <ref>[http://infonet.vn/90-nam-truoc-bac-ho-da-dinh-huong-nen-kinh-te-viet-nam-la-kinh-te-thi-truong-post172535.info]</ref>}}
 
{{cquote|''Cả khối đại đoàn kết toàn dân tộc diễu hành trong bản Hiến pháp mới, nhưng thiếu vắng đội ngũ doanh nhân.''||| (Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, ngày 4/6/2013 để kiến nghị đưa doanh nghiệp, doanh nhân vào Hiến pháp) }}
 
{{cquote|''Không thể đặt 30% GDP ra ngoài vòng pháp luật.''||| (Phát biểu tại Hội nghị Góp ý cho Luật Doanh nghiệp ngày 23/2/2019 và Bài viết trên Vietnamnet ngày 4/3/2019 kiến nghị đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luât Doanh nghiệp sửa đổi) <ref>[https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/dua-ho-kinh-doanh-ca-the-vao-luat-khong-phai-de-bao-cao-thanh-tich-511344.html]</ref>}}
 
<br />
 
13

lần sửa đổi