Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|demonym = [[Người Đài Loan]]
|languages_type = Ngôn ngữ
|languages = [[Tiếng Quan thoại]]<br>[[Tiếng Phúc Kiến]]<br>[[Tiếng Khách Gia]]<br>[[Nhóm ngôn ngữ Đài Loan]]<br>[[PhươngTiếng ngữ Matsu|Tiếng MatsuTổ]]
|largest_settlement_type = Các thành phố lớn nhất
|largest_settlement = [[Tân Bắc]]<br>[[Đài Trung]]<br>[[Cao Hùng]]<br>[[Đài Bắc]]
Người dùng vô danh