Khác biệt giữa các bản “Châu thổ”

== Danh sách vùng châu thổ nổi tiếng ==
[[Tập tin:Ganges River Delta, Bangladesh, India.jpg|phải|200px|nhỏ|Vùng châu thổ [[sông Hằng]] ở [[Ấn Độ]] và [[Bangladesh]], một trong những khu vực đồng bằng màu mỡ nhất trên thế giới]]
* [[Châu thổ sông Ayeyarwady]]<nowiki/>s
* [[Châu thổ sông Ấn]]
* [[Camargue]] (châu thổ [[rhone|sông Rhône]])