Khác biệt giữa các bản “Thạnh Mỹ, Nam Giang”

không có tóm lược sửa đổi
| vai trò hành chính = Thị trấn
| hình = Trường Tiểu học Zơ Nông, Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam.jpeg
| ghi chú hình = Trường Tiểu học Zơ Nông ở Thạnh Mỹ
| vĩ độ = 15
| kinh độ = 107
208.192

lần sửa đổi