Khác biệt giữa các bản “Nghĩa Hưng”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Quỹ Nhất|Thị trấn Quỹ Nhất]] được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 2007 theo quyết định số 171/2007/NĐ-CP của [[Chính phủ Việt Nam 2002-2007|Chính phủ]] trên cơ sở toàn bộ 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu của xã Nghĩa Hoà. Thị trấn Quỹ Nhất có 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu.
 
Dự kiến sau năm 2020, xã Nghĩa Phúc sẽ được sáp nhập vào xã Nghĩa Thắng.
 
== Hành chính ==