Khác biệt giữa các bản “Xuân Trường”

n
*Ngày 21-8-1971, sáp nhập thôn Xuân Bảng của xã Xuân An vào xã Xuân Hải và đổi tên xã Xuân Hải thành xã Xuân Hùng; sáp nhập thôn An Cư của xã Xuân An vào xã Xuân Nam và đổi tên xã Xuân Nam thành xã Xuân Vinh; xã Xuân An đã bị giải thể.
*Ngày 14-11-2003, chuyển xã Xuân Hùng thành thị trấn Xuân Trường - thị trấn huyện lị huyện Xuân Trường.
*Dự kiến sau năm 2020, xã Xuân Thượng sẽ được sáp nhập vào xã Xuân Thủy.
 
[[Tập tin:Truong Chinh MemorialPark-NamDinh'2005.jpg|thumb|400px|Khu nhà lưu niệm ôngcố Tổng Bí thư Trường Chinh ở thị trấn Xuân Trường]]
 
[[Tập tin:Truong Chinh MemorialPark-NamDinh'2005.jpg|thumb|400px|Khu nhà lưu niệm ông Trường Chinh ở thị trấn Xuân Trường]]
== Danh nhân ==
*[[Trường Chinh]] - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (xã Xuân Hồng)