Khác biệt giữa các bản “Ý Yên”

 
Huyện Ý Yên có tới 9 xã trùng tên với huyện [[Yên Mô]] ([[Ninh Bình]]) là Yên Thành, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Bình, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Mỹ, Yên Nhân.
 
Dự kiến sau năm 2020, xã Yên Xá sẽ được sáp nhập vào thị trấn Lâm và xã Yên Thành sẽ được sáp nhập vào xã Yên Nghĩa.
 
== Danh hiệu ==