Khác biệt giữa các bản “Cẩm Khê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 11 tháng 1 năm 1996, chuyển xã Đông Phú thành thị trấn Sông Thao - thị trấn huyện lị huyện Sông Thao. Ngày 8 tháng 4 năm 2002, huyện [[Sông Thao (huyện)|Sông Thao]] được đổi lại tên cũ là huyện Cẩm Khê.
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Phùng Xá, Phương Xá, Đồng Cam sẽ được hợp nhất thành xã Minh Tân; các xã Thanh Nga, Sơn Nga, Sai Nga sẽ được sáp nhập vào thị trấn Sông Thao và các xã Hiền Đa, Cát Trù, Tình Cương sẽ được hợp nhất thành xã Hùng Việt.
 
Huyện Cẩm Khê và 6 xã [[Đồng Lương]], [[Điêu Lương]], [[Tình Cương]], [[Phú Lạc]], [[Sơn Nga]], [[Tiên Lương]] đã được [[Nhà nước]] [[Việt Nam|Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân [[Pháp]].