Khác biệt giữa các bản “Thanh Ba”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 19-1-2009, thành lập xã Vân Lĩnh trên cơ sở điều chỉnh 895,02 ha diện tích tự nhiên và 2.906 nhân khẩu của xã Thanh Vân.
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Yển Khê và Thanh Vân sẽ được sáp nhập vào xã Hanh Cù; các xã Phương Linh và Vũ Yển sẽ được sáp nhập vào xã Mạn Lạn; các xã Quảng Nạp, Thái Ninh, Năng Yên sẽ được hợp nhất thành xã Quảng Yên và các xã Thanh Xá, Yên Nội sẽ được sáp nhập vào xã Hoàng Cương.
 
==Tham khảo==