Khác biệt giữa các bản “Phù Ninh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 19-1-2009, thành lập xã Lệ Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 770,71 ha diện tích tự nhiên và 3.618 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Phu-Ninh-huyen-Thanh-Ba-Tan-Duc-thuoc-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-85564.aspx|title=Nghị định số 05/NĐ-CP của Chính phủ: Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ}}</ref>
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Vĩnh Phú, Bình Bộ và Tử Đà sẽ được hợp nhất thành xã Bình Phú.
 
==Chú thích==