Khác biệt giữa các bản “Nghĩa Hưng”

Vui lòng không đưa dự kiến vào đây. Đã lùi lại sửa đổi 54659595 của 2001:EE0:4141:5693:6543:EE6C:5DCE:522B (thảo luận)
(Vui lòng không đưa dự kiến vào đây. Đã lùi lại sửa đổi 54659595 của 2001:EE0:4141:5693:6543:EE6C:5DCE:522B (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
[[Quỹ Nhất|Thị trấn Quỹ Nhất]] được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 2007 theo quyết định số 171/2007/NĐ-CP của [[Chính phủ Việt Nam 2002-2007|Chính phủ]] trên cơ sở toàn bộ 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu của xã Nghĩa Hoà. Thị trấn Quỹ Nhất có 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu.
 
Dự kiến sau năm 2020, hai xã Nghĩa Phúc và Nghĩa Thắng sẽ được hợp nhất thành xã Phúc Thắng.
 
== Hành chính ==