Khác biệt giữa các bản “Lâm Thao”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Năm 2015, Lâm Thao được công nhận là huyện Nông thôn mới (là huyện nông thôn mới đầu tiên của các huyện miền núi phía Bắc)
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Hợp Hải, Kinh Kệ và Sơn Dương sẽ được hợp nhất thành xã Phùng Nguyên.
 
==Kinh tế==