Difference between revisions of "Thanh Thủy"

196 bytes added ,  6 months ago
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
Ngày 25 tháng 10 năm 2010, thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện lỵ huyện Thanh Thủy trên cơ sở giải thể xã La Phù. Huyện Thanh Thủy có 1 thị trấn và 14 xã như hiện nay.
 
Dự kiến sau năm 2020, các xã Trung Thịnh, Trung Nghĩa sẽ được sáp nhập vào xã Đồng Luận và các xã Tu Vũ, Phượng Mao sẽ được sáp nhập vào xã Yến Mao.
 
==Kinh tế - xã hội==