Khác biệt giữa các bản “Phú Thọ”

| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Thanh Sơn]]|| 187.700||''1 thị trấn, 22 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Thanh Thủy, Phú Thọ|Thanh Thủy]]|| 76.330|| ''1 thị trấn, 14 xã''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Yên Lập]]|| 79.548||''1 thị trấn, 16 xã''