Khác biệt giữa các bản “Việt Trì”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Việt Trì có 23 đơn vị hành chính gồm 13 phường là: [[Bạch Hạc]], [[Bến Gót]], [[Thanh Miếu]], [[Thọ Sơn, Việt Trì|Thọ Sơn]], [[Tiên Cát]], [[Gia Cẩm]], [[Nông Trang (phường)|Nông Trang]], [[Vân Cơ]], [[Dữu Lâu]], [[Tân Dân, Việt Trì|Tân Dân]], [[Minh Phương, Việt Trì|Minh Phương]], [[Minh Nông]], [[Vân Phú]] và 10 xã: [[Sông Lô, Việt Trì|Sông Lô]], [[Trưng Vương, Việt Trì|Trưng Vương]], [[Phượng Lâu]], [[Thụy Vân]], [[Tân Đức, Việt Trì|Tân Đức]], [[Chu Hóa]], [[Thanh Đình]], [[Kim Đức]], [[Hùng Lô]], [[Hy Cương]].
 
Dự kiến năm 2020, các xã Hùng Lô, Hy Cương, Trưng Vương sẽ trở thành 3 phường có tên tương ứng; xã Tân Đức sẽ được sáp nhập vào phường Minh Nông theo quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
== Dân số ==