Khác biệt giữa các bản “Định Hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày nay, Định Hóa có 24 đơn vị hành chính cấp xã (23 xã, 1 thị trấn).
 
Dự kiến sau năm 2020, xã Kim Sơn sẽ được sáp nhập lại vào xã Kim Phượng.
 
==Địa lý==