Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

 
Năm 1723, ông sung phó sứ sang cống [[nhà Thanh]],<ref name=maipdangxk/> khi tới Yên Kinh ông cùng với chính sứ [[Phạm Khiêm Ích]] và phó sứ [[Nguyễn Huy Nhuận]] mừng vua [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính lên ngôi,<ref name=kdvstgcm/> dâng ba bài thơ nhân sự điềm lạ nhật nguyệt chiếu bích, được vua Thanh khen ngợi và thưởng ba bộ sách.
 
Năm 1726, khi đi sứ về, ông được thăng tả thị lang [[bộ Hình]], tước Triệu quận công,<ref name=kdvstgcm/>{{sfn|Mai Xuân Hải|Trịnh Khắc Mạnh|Đào Thái Tôn|Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam)|2004|p=165}} sau đổi thành tả thị lang [[bộ Binh (bộ)|bộ Binh]].<ref name=lthclc/>
 
 
98

lần sửa đổi