Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}1.Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược - Khiếu Năng Tĩnh
{{tham khảo}}2.Văn bia đề danh tiến sỹ khoa Đinh mùi niên hiệu Bảo Thái năm thứ 8-1727
 
3. Nam Định tỉnh địa dư chí - Nguyễn On Ngọc
95

lần sửa đổi