Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Time (tạp chí)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin tạp chí
| title = Time
| image_file = Time_Magazine_-_first_coverTime Magazine logo.jpgsvg
| image_size = 200px
| image_caption = Trang bìa của tạp chí ''Time'' ([[3 tháng 3]] năm [[1923]])
| editor = [[Richard Stengel]]
| editor_title = Chủ bút