Khác biệt giữa các bản “Hãy chọn giá đúng”

→‎Dẫn chương trình: Hãy chọn giá đúng
(→‎Dẫn chương trình: Hãy chọn giá đúng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Lưu Minh Vũ]] (1/ 2005 - 06/2012, 30/03/2014 và từ 05/2018 đến nay)
*[[Trần Hồng Ngọc]] (07/2012 - 06/2016 và 12/2016 - 04/2018)
*[[Dương Hồng Phúc]] (05/5/2018 - 2515/6/2019)
 
== Phát sóng ==
Người dùng vô danh