Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{thiếu nguồn gốc}}
[[File:Ho Chi Minh 1946.jpg|nhỏ|200pxphải|[[Hồ Chí Minh]], [[Chủ tịch nước Việt Nam]] đầu tiên [[Hồ(1945 Chí- Minh]]19).]]
'''Chủ tịch nước''' là người đứng đầu [[Nhà nước]], đại diện cho [[Nhà nước]] trong các hoạt động đối nội cũng như [[Ngoại giao|đối ngoại]]. Chủ tịch nước do [[Quốc hội]] bầu và phải là một [[Nghị sĩ quốc hội|đại biểu Quốc hội]], chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trùng với nhiệm kỳ của [[Quốc hội]]. Giúp việc cho Chủ tịch nước là một Phó Chủ tịch nước cũng do Quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chủ tịch nước đa phần là [[Nguyên thủ quốc gia|nguyên thủ]] các nước hệ thống [[xã hội chủ nghĩa]] như [[Cuba]], [[Lào]], [[Trung Quốc]], [[Bắc Triều Tiên]] và [[Việt Nam]].