Khác biệt giữa các bản “Web chìm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tính tốt - xấu==
*Một số lượng không nhỏ các trang Deep webWeb cung cấp những thông tin không tốt cho cộng đồng như ma tuý, tình dục (đặc biệt là tình dục liên quan đến trẻ em - ấu dâm, tra tấn tình dục), mua bán vũ khí trái phép. Đặc biệt là giao dịch tiền ảo (như [[Bitcoin]]), mua bán nội tạng, mua bán người...
*Deep webWeb cũng là nơi chia sẽ những tài liệu mật bị rò rỉ, thông qua [[WikiLeaks]] chẳng hạn.
 
==Tương lai==
Ranh giới giữa những gì mà các cỗ máy tìm kiếm phát hiện được và deep web đã bắt đầu trở nên phai nhòa, khi các dịch vụ search bắt đầu cung cấp dịch vụ truy xuất tới một phần hoặc toàn bộ các nội dung cấm cấp 1. Lượng nội dung deep web đang được mở ra để tự do tìm kiếm khi các nhà xuất bản và thư thiện đồng ý với các cỗ máy tìm kiếm lớn. Trong tương lai, nội dung của deep web có thể bị thu hẹp bởi vì cơ hội tìm kiếm thông tin bằng cách trả phí hoặc các dạng bản quyền khác ra đời.