Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| pushpin_label_position = trái
| pushpin_relief = có
| pushpin_map_caption = Vị trí của Sharjah tại UAE
| coordinates = {{coord|25|21|27|N|55|23|27|E|type:adm1st_region:AE|display=inline,title}}
| subdivision_type1 = Quốc gia