Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Khu tự do Hamriyah ===
Khu tự do Hamriyah: Được thành lập vào năm 1995, nó mang đến cơ hội cạnh tranh và duy nhất để thành lập doanh nghiệp trong môi trường miễn thuế, sở hữu công ty đầy đủ, miễn mọi khoản thuế thương mại, hồi hương vốn và lợi nhuận. Khu vực tự do cho phép tiếp cận cảng nước sâu 14 mét và bến cảng sâu bên trong 7 mét.
 
== Nhân khẩu học ==