Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tham mưu trưởng qua các thời kỳ ==
* Tham mưu trưởng đầu tiên, [[Huỳnh Thủ]] (1915-1998), [[Thiếu tướng]] <ref name=":2" /><ref name=":0" />
*2008-2013, [[Trần Đình Dũng]], Thiếu tướng (2008), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị<ref>{{Chú thích web|url = http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-thang-quan-ham-cap-bac-mot-so-can-bo-cua-cac-Bo-Quoc-phong-Cong-an/200712/8923.vgp|title = Bổ nhiệm năm 2007}}</ref>
* 2013-2015, [[Hoàng Xuân Chiến]], Thiếu tướng (2012)<ref name="dangcongsan.vn">{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340692&cn_id=611097|title = Bộ đội Biên phòng Bình Phước thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ}}</ref>, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế