Khác biệt giữa bản sửa đổi của “San hô (màu)”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.7344742)
'''[[Số Hex]]''' = #FF7F50
'''[[Mô hình màu RGB|RGB]]''' (r, g, b) = (255, 127, 80)
'''[[Mô hình màu CMYK|CMYK]]''' (c, m, y, k) = (0, 5069, 6950, 0)
'''[[Không gian màu HSB|HSV]]''' (h, s, v) = (16, 69, 100)
 
Người dùng vô danh