Khác biệt giữa các bản “Đak Đoa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Trong huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn [[Đắk Đoa (thị trấn)|Đắk Đoa]] (huyện lỵ) và 16 xã: [[A Dơk]], [[Đak Krong|Đắk Krong]], [[Đắk Sơ Mei]], [[GLar|Glar]], [[Hà Bầu]], [[Hà Đông, Đăk Đoa|Hà Đông]], [[Hải Yang]], [[H' Neng|H'neng]], [[HNol|H'nol]], [[Ia Băng, Đăk Đoa|Ia Băng]], [[Ia Pết]], [[K'Dang|K'dang]], [[Kon Gang]], [[Nam Yang, Đăk Đoa|Nam Yang]], [[Tân Bình, Đăk Đoa|Tân Bình]], [[Trang (xã)|Trang]]. Huyện lỵ là thị trấn Đắk Đoa.
 
== Lịch sử ==