Khác biệt giữa các bản “Bắc Macedonia”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Pie chart
|thumb = left
|caption = Tôn giáo tại Macedonia
|caption = Tôn giáo tại Macedonia (2002)<ref name=religion>{{cite web|title=FIELD LISTING:: RELIGIONS|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html|publisher=CIA}}</ref>
|label1 = Chính thống giáo Đông phương
|value1 = 63