Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Kenno/Dự án hoặc lưu trữ”

== Mục tiêu==
<center><big><big>'''Giúp Twice đạt chủ điểm tốt'''</big></big></center>
{{Tiến độ|12|6}}
{{Featured topic box
| title = Twice
| imagesize = 75
| column1 =
: [[Tập tin:Pictogram voting wait orange.svg{{Icon|10px]]DSCL}} "[[Danh sách đĩa nhạc của Twice]]"
: [[Tập tin:Pictogram voting wait orange.svg|10px]] "[[Danh sách giải thưởng và đề cử của Twice]]"
: [[Tập tin:Pictogram voting wait orange.svg|10px]] "[[Danh sách chuyến lưu diễn hòa nhạc của Twice]]"