Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎Âm nhạc: thêm liên kết
* [[Changmin]]
* [[Yesung]]
* [[Cho Kyu-hyun|KyuHyun]]
* [[Kim Ryeowook|RyeoWook]]
* [[Luna (ca sĩ)|Luna]]
* [[Lay (ca sĩ)|Lay]]
Người dùng vô danh