Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Các họ phổ biến của người Việt (người Kinh) ==
[[Tập tin:Thong ke ten ho nguoi Viet Nam.png|phải|450px|thu
[[Tập tin:Thong ke ten ho nguoi Viet Nam.png|phải|450px|thumb|Thông kê tên họ người Việt Nam<ref name=LTH>{{chú thích sách |title= Họ và tên người Việt Nam|author=Lê Trung Hoa |year= 2005|publisher= Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (Social Sciences Publishing House)|location= Hà Nội, Việt Nam|isbn= |pages= }}</ref>]]
 
 
 
 
 
mb|Thông kê tên họ người Việt Nam<ref name=LTH>{{chú thích sách |title= Họ và tên người Việ.0t Nam|author=Lê Trung Hoa |.0
 
 
 
 
 
.
 
 
 
[[Tập tin:Thong ke ten ho nguoi Viet Nam.png|phải|450px|thumb|Thông kê tên họ người Việt Nam<ref name=LTH>{{chú thích sách |title= Họ và tên người Việt Nam|author=Lê Trung Hoa |yearr= 2005|publisher= Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (Social Sciences Publishing House)|location= Hà Nội, Việt Nam|isbn= |pages= }}</ref>]]
Phần lớn các họ phổ biến ở Việt Nam gắn liền với các [[Lịch sử Việt Nam|triều đại phong kiến Việt Nam]]. Họ phổ biến nhất của người Việt (tức người Kinh) cũng như của toàn bộ người Việt Nam là họ [[Nguyễn]], theo một thống kê năm [[2005]] thì họ này chiếm tới khoảng 38% dân số Việt Nam<ref name=LTH/>. Đây là họ của triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng, triều [[nhà Nguyễn]]. Các họ phổ biến khác như họ [[Trần]], họ [[Lê (họ)|Lê]], họ [[Lý (họ)|Lý]] cũng là họ của các hoàng tộc từng cai trị Việt Nam, đó là [[nhà Trần]], nhà [[Nhà Tiền Lê|Tiền Lê]] - [[Nhà Hậu Lê|Hậu Lê]] và [[nhà Lý]].
 
Người dùng vô danh