Khác biệt giữa các bản “Cần Thơ”

 
==Tôn giáo==
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn thành phố có 13 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 464,799 người, nhiều nhất là [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 227.117 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] đạt 150.060 người, [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 68.257 người, [[đạo Cao Đài]] có 13.241 người, [[Kháng Cách|đạo Tin lành]] có 3.638 người, [[Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] có 1.440. Còn lại các tôn giáo khác như [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] có 709 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] có 138 người, [[Bửu Sơn Kỳ Hương]] có 123 người, [[Baha'i giáo]] có 59 người, 11 người theo [[Minh Sư Đạo]], 5 người theo [[Minh Lý Đạo]], 1 người theo [[Bà La Môn]].<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2019), Cần Thơ là địa phương có số dân theo đạo Công giáo đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với 120,350 tín hữu, chiếm 9,7% dân số trong toàn thành phố và cũng là một trong những địa phương có số dân theo Phật giáo đông đảo nhất miền Nam Việt Nam với 195.999 Phật tử.
 
==Giao thông==