Khác biệt giữa các bản “An Giang”

Về tôn giáo, An Giang là nơi xuất phát của một số tôn giáo nội sinh như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa]], Phật giáo Hòa Hảo... An Giang hiện có 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận, gồm: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, Tin Lành, Tịnh Độ Cư sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hồi giáo, Bửu Sơn Kỳ Hương, với gần 1,8 triệu tín đồ (chiếm 78% dân số toàn tỉnh), 487 cơ sở thờ tự hợp pháp, 602 chức sắc và trên 3.400 chức việc.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoangiang.com.vn/An-Giang-24-Gio/Thoi-su/An-Giang-thuc-hien-tot-chinh-sach-tin-nguong-ton-giao.html|tiêu đề=An Giang thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo}}</ref>
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh có 13 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 2.025.015 người, nhiều nhất là [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 936.937 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] đạt 894.335 người, [[đạo Cao Đài]] có 72.210 người, [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 62.130 người, [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] chiếm 34.821 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] đạt 14.831 người, [[Bửu Sơn Kỳ Hương]] đạt 8.253 người, [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] đạt 1.510 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] có 321 người, [[Bà La Môn]] có 30 người, [[Minh Lý Đạo]] có 26 người, [[Minh Sư Đạo]] có 22 người và [[Baha'i giáo]] có hai người.<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2019), An Giang là địa phương có số dân theo đạo Công giáo đông đảo nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với 87107.620 tín hữu, chiếm 4,6% dân số toàn tỉnh; cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo lớn thứ hai cả nước (sau [[Thành phố Hồ Chí Minh]]) và đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 9201.290.000 Phật tử và cũng là địa phương có số dân theo Hồi giáo đông nhất miền Nam Việt Nam với hơn 2030.000 tín đồ.
 
==Lịch sử==