Khác biệt giữa các bản “Cà Mau”

Theo thống kê của tổng cục thống kê [[Việt Nam]], tính đến ngày 1 tháng 4 năm 20-9, toàn tỉnh Cà Mau có 19 dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc kinh có 1.167.765 người, người Khmer có 29.845 người, người Hoa có 8.911 người, còn lại là những dân tộc khác như tày, thái, chăm, mường<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref>...
 
Về [[Tôn giáo]] thì toàn tỉnh Cà Mau tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, có 11 tôn giáo khác nhau, nhiều nhất là [[Công giáo]] có 22.893 người, [[Phật giáo]] có 20.817 người, [[đạo Cao Đài]] có 42.730 người<ref>{{Chú thích web | url = http://www.anthdep.edu.vn/?frame=newsview&id=117 | tiêu đề = KHOA NHAN HOC | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 14 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, các tôn giáo khác như [[Tin Lành|Tin lành]] có 1.634 người, [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] có 1.114 người, [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 591 người, [[Hồi giáo]] có 109 người, [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] 32 người, [[Minh Sư Đạo]] có 16 người, [[Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương|Bửu sơn kỳ hương]] có ba người, còn lại là đạo [[Bahá'í]] có hai người<ref name="dstcdtvn"/>. Hiện tại (2019), Cà Mau là một trong những địa phương có số dân theo đạo Công giáo thưa nhất miền Nam Việt Nam với 4353.221 tín hữu, chiếm 4,5% dân số toàn tỉnh và cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo đông đảo nhất miền Nam Việt Nam với hơn 4454.000 Phật tử.
 
==Giáo dục và y tế==