Khác biệt giữa các bản “Hậu Giang”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Hậu Giang có nhiều [[dân tộc]] khác nhau cư trú trên địa bàn tỉnh. Tính đến [[tháng 10]] năm [[2009]], tỉnh Hậu Giang có 7.533 hộ đồng bào [[dân tộc]] thiểu số với 35.268 khẩu, chiếm 3,16% dân số<ref name="dt1">[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=0&cn_id=366886 Dân tộc tại Hậu Giang], Theo Trang CPV.</ref>, trong đó nhiều nhất là đồng bào [[Khmer|dân tộc Khmer]] với 5.537 hộ, 25.536 khẩu, [[Người Hoa (Việt Nam)|đồng bào Hoa]] 1.977 hộ với 9.530 khẩu, các [[người Chăm|dân tộc Chăm]], [[Người Ê Đê|Ê Đê]], [[Mường]] có 58 hộ với 202 khẩu<ref name="dtthg">[http://cema.gov.vn/images/pdf/DHDBDTTS2010/ky_yeu/bc_chinhtri_hau_giang.pdf Đặc điểm tình hình dân tộc thiểu số tại Hậu Giang], UBND tỉnh Hậu Giang.</ref>.
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh có 11 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 62.530 người, nhiều nhất là [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 26.675 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] đạt 25.697 người, [[đạo Cao Đài]] có 5.318 người, [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] có 1.625 người, [[Phật giáo Hòa Hảo]] chiếm 1.335 người, [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] đạt 1.315 người, [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] đạt 682 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] có 48 người, [[Minh Sư Đạo]] có 13 người, [[Minh Sư Đạo]] và [[Bà La Môn]] mỗi đạo chỉ có một người.<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2019), Hậu Giang là một trong những địa phương có số dân theo đạo Công giáo thưa nhất miền Nam Việt Nam với 4151.930 tín hữu, chiếm 56,7% dân số toàn tỉnh và cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo đông đảo nhất miền Nam Việt Nam với hơn 4555.000 Phật tử.
 
== Kinh tế ==