Khác biệt giữa các bản “Long An”

Theo thống kê của tổng cục thống kê [[Việt Nam]], tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh Long An có 28 [[dân tộc]] cùng 23 người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc [[người Việt|kinh]] có 1.431.644 người, [[Người Hoa (Việt Nam)|Người Hoa]] có 2.690 người, 1.195 [[người Khmer|người Khơ Me]] cùng nhiều dân tộc khác, ít nhất là các dân tộc [[Người Cờ Lao|Cờ Lao]], [[Người Chu Ru|Chu Ru]] và [[Raglay]] chỉ có một người<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref>...
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], Toàn tỉnh Long An có 11 [[Tôn giáo]] khác nhau chiếm 206.999 người. Trong đó, nhiều nhất là [[Phật giáo]] với 125.118 người, tiếp theo đó là [[đạo Cao Đài]] với 98.000 người<ref>{{Chú thích web | url = http://anthdep.edu.vn/?frame=newsview&id=117 | tiêu đề = KHOA NHAN HOC | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 18 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, thứ 3 là [[Công giáo]] 31.160 người cùng các tôn giáo it người khác như [[Tin Lành|Đạo Tin Lành]] có 3.480 người, [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 2.2221 người, [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] có 242 người, Hồi Giáo có 230 người, [[Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương|Bửu Sơn Kỳ Hương]] có 43 người [[Minh Sư Đạo]] và [[Minh Lý Đạo]] mỗi đạo có 38 người, ít nhất là [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] với chỉ 11 người<ref name="dstcdtvn"/>. Hiện tại (2019), Long An là một trong những địa phương có số dân theo đạo Công giáo thưa nhất miền Nam Việt Nam với 5262.126 tín hữu, chiếm 3,7% dân số toàn tỉnh và cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo đông đảo nhất miền Nam Việt Nam với hơn 145155.000 Phật tử.
 
==Y tế - Giáo dục==