Khác biệt giữa các bản “Tiền Giang”

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số toàn tỉnh Tiền Giang đạt 1.764.185 người, mật độ dân số đạt 671 người/km²<ref name="tongcucthongke2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12875 Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref> Trong đó dân số sống tại thành thị đạt 247.742 người, chiếm 14% dân số toàn tỉnh<ref name="dsthanhthi2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12869 Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>, dân số sống tại nông thôn đạt 1.516.443 người, chiếm 86% dân số<ref name="dsnongthong2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12868 Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>. Dân số nam đạt 865.821 người<ref name="dsnam2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12871 Dân số nam trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>, trong khi đó nữ đạt 898.364 người<ref name="dsnu2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=128701 Dân số nữ trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 0,54 ‰<ref name="tangdanso">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12861 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh có 11 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 185.332 người, nhiều nhất là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] có 107.960 người, tiếp theo là [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] đạt 38.270 người, [[đạo Cao Đài]] có 32.311 người, [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] có 4.418 người, [[Phật giáo Hòa Hảo]] chiếm 1.124 người, [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] đạt 543 người, [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]] đạt 431 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] đạt 119 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Bửu Sơn Kỳ Hương]] có 26 người, [[Minh Sư Đạo]] và [[Minh Lý Đạo]] mỗi đạo 15 người.<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2019), Tiền Giang là địa phương có số dân theo đạo Công giáo thưa nhất miền Nam Việt Nam với 5565.262 tín hữu, chiếm 3,7% dân số toàn tỉnh và cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo đông đảo nhất miền Nam Việt Nam với hơn 120130.000 Phật tử.
 
== Kinh tế ==