Khác biệt giữa các bản “Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương”

{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{commonscat-inlineThể loại Commons nội dòng|Trans-Neptunian objects}}
* {{Britannica|1076024|Kuiper belt object}}
{{Hệ Mặt Trời}}
{{Footer TransNeptunian|Những sednoid=2015 TG387}}
{{Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Thiên thể ngoài Hải Vương Tinh| ]]
[[Thể loại:Sao Hải Vương]]