Khác biệt giữa các bản “Alexander Hamilton”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox USofficeholder Cabinet official1
| name=Alexander Hamilton
| image=Alexander Hamilton portrait by John Trumbull 1806.jpg