Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1000 đồng (tiền Việt)”

xem thêm
(tạo trang)
 
(xem thêm)
 
== Xem thêm ==
* [[Đồng (đơn vị tiền tệ)]]
 
*[[Tiền polymer tại Việt Nam]]
*[[Tiền Việt Nam]]
* [[500.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[100.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[200.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[50.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[20.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[10.000 đồng (tiền Việt)]]
* [[5000 đồng (tiền Việt)]]
* [[2000 đồng (tiền Việt)]]
* [[500 đồng (tiền Việt)]]
* [[200 đồng (tiền Việt)]]
* [[100 đồng (tiền Việt)]]
== Tham khảo ==
367

lần sửa đổi