Khác biệt giữa các bản “Tiên tri và sứ giả trong Hồi giáo”

n
replaced: ( → ( (7), ) → ) (7), . → . (5), : → :, Thượng Đế → Thượng đế, . <ref → .<ref (6) using AWB
n (Tuanminh01 đã đổi Hồi giáo tiên tri thành Tiên tri và sứ giả trong Hồi giáo qua đổi hướng)
n (replaced: ( → ( (7), ) → ) (7), . → . (5), : → :, Thượng Đế → Thượng đế, . <ref → .<ref (6) using AWB)
'''Tiên tri trong Hồi giáo''' ({{Lang-ar|ٱلْأَنۢبِيَاء فِي ٱلْإِسْلَام‎|nabī|[[Prophet#Islam|prophet]]}} pl. {{Rtl-lang|ar|الأنبياء,نب}} {{Transl|ar|anbiyāʼ}} ) là những cá nhân mà người [[Người Hồi giáo|Hồi giáo]] tin rằng đã được [[Thượng Đếđế trong đạo Islam|Thiên Chúa]] gửi đến các cộng đồng khác nhau để phục vụ như là những ví dụ về hành vi lý tưởng của con người và truyền bá thông điệp của Thiên Chúa trên Trái đất. Một số nhà tiên tri được phân loại như '''sứ giả''' ( {{Lang-ar|رسل|rasūl}} số nhiều. {{Rtl-lang|ar|رسول}} {{Transl|ar|rasl}} ), những người truyền [[Mặc khải|sự mặc khải thiêng liêng]] thông qua sự can thiệp của một thiên thần . Người Hồi giáo tin rằng nhiều nhà tiên tri đã tồn tại, bao gồm nhiều người không được đề cập trong Qur'an. Qur'an tuyên bố: "Có một sứ giả cho mỗi cộng đồng". <ref>{{Cite quran|10|47}}</ref> <ref name=":22">{{Chú thích web|url=https://rlp.hds.harvard.edu/religions/islam/quran-word-god|title=Qur'an: The Word of God {{!}} Religious Literacy Project|author=|first=|website=[[Harvard Divinity School]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20181006025647/https://rlp.hds.harvard.edu/religions/islam/quran-word-god#_ftnref1|archive-date=2018-10-06|dead-url=no|access-date=2018-10-06}}</ref> Niềm tin vào các nhà tiên tri Hồi giáo là một trong sáu điều của đức tin Hồi giáo. <ref>{{Chú thích web|url=http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/beliefs.shtml|title=BBC - Religions - Islam: Basic articles of faith|author=|first=|date=|website=|language=en-GB|archive-url=https://web.archive.org/web/20180813005904/http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/beliefs.shtml|archive-date=13 August 2018|dead-url=no|access-date=2018-10-05}}</ref>
 
Người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri đầu tiên cũng là con người đầu tiên, [[Adam]] ( آآََ ), được [[Allah]] tạo ra. Nhiều điều mặc khải của 48 vị tiên tri trong Do Thái giáo và nhiều tiên tri của Cơ đốc giáo được đề cập như vậy trong Qur'an nhưng thường ở các hình thức hơi khác nhau. Chẳng hạn, Elisha của người Do Thái được gọi là Eliyas, Job là Ayyub, [[Giê-su|Jesus]] là Isa, v.v ... [[Torah]] được trao cho [[Moses]] ( Musa ) được gọi là ''Tawrat'', các [[Thánh Vịnh|Thánh vịnh]] được trao cho [[David]] ( Dawud ) là ''Zabur'', [[Phúc Âm|Tin mừng]] được trao cho Jesus là ''Injil'' . <ref name="campo-2009-559">{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/?id=OZbyz_Hr-eIC&pg=PA559&dq=prophethood+in+islam+encyclopedia#v=onepage&q=prophethood%20in%20islam%20encyclopedia&f=false|title=Encyclopedia of Islam|last=Campo|first=Juan Eduardo|date=2009|publisher=Infobase Publishing|isbn=9780816054541|pages=559–560|access-date=22 June 2015}}</ref>
'''Tiên tri trong Hồi giáo''' ({{Lang-ar|ٱلْأَنۢبِيَاء فِي ٱلْإِسْلَام‎|nabī|[[Prophet#Islam|prophet]]}} pl. {{Rtl-lang|ar|الأنبياء,نب}} {{Transl|ar|anbiyāʼ}} ) là những cá nhân mà người [[Người Hồi giáo|Hồi giáo]] tin rằng đã được [[Thượng Đế trong đạo Islam|Thiên Chúa]] gửi đến các cộng đồng khác nhau để phục vụ như là những ví dụ về hành vi lý tưởng của con người và truyền bá thông điệp của Thiên Chúa trên Trái đất. Một số nhà tiên tri được phân loại như '''sứ giả''' ( {{Lang-ar|رسل|rasūl}} số nhiều. {{Rtl-lang|ar|رسول}} {{Transl|ar|rasl}} ), những người truyền [[Mặc khải|sự mặc khải thiêng liêng]] thông qua sự can thiệp của một thiên thần . Người Hồi giáo tin rằng nhiều nhà tiên tri đã tồn tại, bao gồm nhiều người không được đề cập trong Qur'an. Qur'an tuyên bố: "Có một sứ giả cho mỗi cộng đồng". <ref>{{Cite quran|10|47}}</ref> <ref name=":22">{{Chú thích web|url=https://rlp.hds.harvard.edu/religions/islam/quran-word-god|title=Qur'an: The Word of God {{!}} Religious Literacy Project|author=|first=|website=[[Harvard Divinity School]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20181006025647/https://rlp.hds.harvard.edu/religions/islam/quran-word-god#_ftnref1|archive-date=2018-10-06|dead-url=no|access-date=2018-10-06}}</ref> Niềm tin vào các nhà tiên tri Hồi giáo là một trong sáu điều của đức tin Hồi giáo. <ref>{{Chú thích web|url=http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/beliefs.shtml|title=BBC - Religions - Islam: Basic articles of faith|author=|first=|date=|website=|language=en-GB|archive-url=https://web.archive.org/web/20180813005904/http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/beliefs.shtml|archive-date=13 August 2018|dead-url=no|access-date=2018-10-05}}</ref>
 
Nhà tiên tri cuối cùng và quan trọng nhất trong đạo Hồi là [[Muhammad]] ( Muhammad ibn ʿAbdullāh ), người Hồi giáo tin là "Dấu ấn của các tiên tri" ( ''Khatam an-Nabiyyin'', tức là nhà tiên tri cuối cùng), người mà đã truyền pháp và mặc khải thành sách Qur'an (đượcnhững người bạn đồng hành của ông ghi chép lại). <ref name="denffer">{{Chú thích sách|title=Ulum al-Qur'an : an introduction to the sciences of the Qur an|last=Denffer|first=Ahmad von|publisher=Islamic Foundation|year=1985|isbn=978-0860371328|edition=Repr.|page=37}}</ref> Người Hồi giáo tin rằng Qur'an là từ thần thánh và nghĩa đen duy nhất của Thiên Chúa, do đó bất biến và được bảo vệ khỏi sự biến dạng và tham nhũng, <ref>''Understanding the Qurán'' - Page xii, Ahmad Hussein Sakr - 2000</ref> được định sẵn ở dạng chân thật cho đến Ngày cuối cùng . <ref name="The Qur'an Surah 15:9">{{Cite quran|15|9}}</ref>
Người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri đầu tiên cũng là con người đầu tiên, [[Adam]] ( آآََ ), được [[Allah]] tạo ra. Nhiều điều mặc khải của 48 vị tiên tri trong Do Thái giáo và nhiều tiên tri của Cơ đốc giáo được đề cập như vậy trong Qur'an nhưng thường ở các hình thức hơi khác nhau. Chẳng hạn, Elisha của người Do Thái được gọi là Eliyas, Job là Ayyub, [[Giê-su|Jesus]] là Isa, v.v ... [[Torah]] được trao cho [[Moses]] ( Musa ) được gọi là ''Tawrat'', các [[Thánh Vịnh|Thánh vịnh]] được trao cho [[David]] ( Dawud ) là ''Zabur'', [[Phúc Âm|Tin mừng]] được trao cho Jesus là ''Injil'' . <ref name="campo-2009-559">{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/?id=OZbyz_Hr-eIC&pg=PA559&dq=prophethood+in+islam+encyclopedia#v=onepage&q=prophethood%20in%20islam%20encyclopedia&f=false|title=Encyclopedia of Islam|last=Campo|first=Juan Eduardo|date=2009|publisher=Infobase Publishing|isbn=9780816054541|pages=559–560|access-date=22 June 2015}}</ref>
 
Mặc dù Muhammad được coi là nhà tiên tri cuối cùng, một số truyền thống Hồi giáo cũng công nhận và tôn kính các vị thánh (mặc dù một số trường phái hiện đại, như Salafism và Wahhabism, bác bỏ lý thuyết về thánh). <ref>Radtke, B., Lory, P., Zarcone, Th., DeWeese, D., Gaborieau, M., F. M. Denny, Françoise Aubin, J. O. Hunwick and N. Mchugh, "Walī", in: ''Encyclopaedia of Islam, Second Edition'', Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs.</ref>
Nhà tiên tri cuối cùng và quan trọng nhất trong đạo Hồi là [[Muhammad]] ( Muhammad ibn ʿAbdullāh ), người Hồi giáo tin là "Dấu ấn của các tiên tri" ( ''Khatam an-Nabiyyin'', tức là nhà tiên tri cuối cùng), người mà đã truyền pháp và mặc khải thành sách Qur'an (đượcnhững người bạn đồng hành của ông ghi chép lại). <ref name="denffer">{{Chú thích sách|title=Ulum al-Qur'an : an introduction to the sciences of the Qur an|last=Denffer|first=Ahmad von|publisher=Islamic Foundation|year=1985|isbn=978-0860371328|edition=Repr.|page=37}}</ref> Người Hồi giáo tin rằng Qur'an là từ thần thánh và nghĩa đen duy nhất của Thiên Chúa, do đó bất biến và được bảo vệ khỏi sự biến dạng và tham nhũng, <ref>''Understanding the Qurán'' - Page xii, Ahmad Hussein Sakr - 2000</ref> được định sẵn ở dạng chân thật cho đến Ngày cuối cùng . <ref name="The Qur'an Surah 15:9">{{Cite quran|15|9}}</ref>
 
Trong Hồi giáo, mọi nhà tiên tri đều thuyết giảng cùng một niềm tin cốt lõi, Sự đơn nhất của Thiên Chúa, thờ phượng một Thiên Chúa đó, tránh thờ ngẫu tượng và tội lỗi, và niềm tin vào Ngày Phục sinh hoặc [[Thẩm phán tối hậu|Ngày Phán xét]] và cuộc sống sau khi chết. Các tiên tri và sứ giả được cho là đã được Thiên Chúa gửi đến các cộng đồng khác nhau trong các thời kỳ khác nhau trong lịch sử.
Mặc dù Muhammad được coi là nhà tiên tri cuối cùng, một số truyền thống Hồi giáo cũng công nhận và tôn kính các vị thánh (mặc dù một số trường phái hiện đại, như Salafism và Wahhabism, bác bỏ lý thuyết về thánh). <ref>Radtke, B., Lory, P., Zarcone, Th., DeWeese, D., Gaborieau, M., F. M. Denny, Françoise Aubin, J. O. Hunwick and N. Mchugh, "Walī", in: ''Encyclopaedia of Islam, Second Edition'', Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs.</ref>
 
Trong Hồi giáo có một truyền thống về dòng dõi tiên tri, đặc biệt là liên quan đến nhà tiên tri Abraham ( Ibrahim ), người có nhiều tiên tri trong dòng dõi của mình - Jesus (Isa), Zakariyyah, Muhammad, David (Dawud)), v.v. - qua con trai Ismael và Isaac .
Trong Hồi giáo, mọi nhà tiên tri đều thuyết giảng cùng một niềm tin cốt lõi, Sự đơn nhất của Thiên Chúa, thờ phượng một Thiên Chúa đó, tránh thờ ngẫu tượng và tội lỗi, và niềm tin vào Ngày Phục sinh hoặc [[Thẩm phán tối hậu|Ngày Phán xét]] và cuộc sống sau khi chết. Các tiên tri và sứ giả được cho là đã được Thiên Chúa gửi đến các cộng đồng khác nhau trong các thời kỳ khác nhau trong lịch sử.
 
Trong Hồi giáo có một truyền thống về dòng dõi tiên tri, đặc biệt là liên quan đến nhà tiên tri Abraham ( Ibrahim ), người có nhiều tiên tri trong dòng dõi của mình - Jesus (Isa), Zakariyyah, Muhammad, David (Dawud)), v.v. - qua con trai Ismael và Isaac .
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo|30em}}
 
[[Thể loại:Tiên tri trong Hồi giáo]]
[[Thể loại:Pages with unreviewed translations]]