Khác biệt giữa các bản “Thất nghiệp”

 
== Phân loại ==
* ''[[Thất nghiệp cổ điển]]'': là dạng thất nghiệp liên quan tới loại việc làm mà tiền công thực tế trả cho người làm công việc đó cao hơn mức tiền công thực tế bình quân của thị trường lao động chung, khiến cho lượng cung về lao động đối với công việc này cao hơn lượng cầu. Dạng thất nghiệp này còn được gọi là ''thất nghiệp tiền công thực tế''.
* ''[[Thất nghiệp cơ cấu]]'': là loại thất nghiệp tạm thời do người lao động đang chờ để tìm được việc làm mà họ kỳ vọng chứ không phải không thể tìm được việc làm nào.
* ''[[Thất nghiệp chu kỳ]]'': là loại thất nghiệp liên quan đến chu kỳ kinh tế tại pha mà tổng cầu thấp hơn tổng cung dẫn tới doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất và phải giảm thuê mướn lao động. Dạng thất nghiệp này còn được gọi là ''thất nghiệp Keynes'' vì Keynes là người đề xướng thuyết về tổng cầu-tổng cung.
* ''[[Thất nghiệp ma sát]]'': là dạng thất nghiệp do người lao động và người thuê mướn lao động không tìm được nhau vì những lý do như khác biệt về địa lý, thiếu thông tin, v.v...
* ''[[Thất nghiệp trá hình]]'': là dạng thất nghiệp của những người lao động không được sử dụng đúng hoặc không được sử dụng hết kỹ năng. Thuộc loại này bao gồm cả những người làm nghề nông trong thời điểm nông nhàn (đôi khi những người này được tách riêng thành những người ''thất nghiệp theo thời vụ'').
* ''[[Thất nghiệp ẩn]]'': là dạng thất nghiệp không được báo cáo. Nói chung là thất nghiệp.
 
== Ảnh hưởng tới xã hội và nền kinh tế ==