Khác biệt giữa các bản “Chú ý”

(Tạo với bản dịch của trang “Attention”)
 
Chú ý là một lĩnh vực điều tra chính trong [[giáo dục]], [[tâm lý học]], [[khoa học thần kinh]], [[khoa học thần kinh nhận thức]] và [[tâm lý học thần kinh]] . Các lĩnh vực điều tra tích cực liên quan đến việc xác định nguồn gốc của các tín hiệu và tín hiệu cảm giác tạo ra sự chú ý, ảnh hưởng của các tín hiệu và tín hiệu cảm giác này đến các đặc tính điều chỉnh của các [[Nơron|tế bào thần kinh]] cảm giác, và mối quan hệ giữa sự chú ý và các quá trình nhận thức và hành vi khác như [[trí nhớ làm việc]] và tâm lý làm việc cảnh giác . Một cơ quan nghiên cứu tương đối mới, mở rộng dựa trên nghiên cứu trước đó về tâm lý học, đang điều tra các triệu chứng chẩn đoán liên quan đến [[chấn thương sọ não]] và ảnh hưởng của nó đối với sự chú ý. Sự chú ý cũng khác nhau giữa các nền văn hóa. <ref name="Chavajay 1999 1079–1090">{{Chú thích tạp chí|vauthors=Chavajay P, Rogoff B|date=July 1999|title=Cultural variation in management of attention by children and their caregivers|journal=Developmental Psychology|volume=35|issue=4|pages=1079–90|doi=10.1037/0012-1649.35.4.1079|pmid=10442876}}</ref>
 
Các mối quan hệ giữa sự chú ý và [[ý thức]] đủ phức tạp để họ bảo đảm việc nghiên cứu và khám phá triếtchúng quy học lâudài nămhạn. Khám phá như vậy vừa cổ xưa vừa liên tục, vì nó có thể có tác dụng trong các lĩnh vực từ [[sức khỏe tâm thần]] và nghiên cứu về rối loạn ý thức đến [[trí tuệ nhân tạo]] và các lĩnh vực nghiên cứu của nóliên quan.
 
== Định nghĩa và nghiên cứu đương đại ==