Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin Trung_tâm_huyện_Gia_Bình.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Ellin Beltz vì lý do: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.)
* Huyện Gia Bình chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 1 tháng 9 năm 1999.
* Tháng 8/2002 tại Nghị định số 37/2002/NĐ-CP<ref>http://giabinh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22348/gia-binh-qua-18-nam-xay-dung-va-phat-trien Thành lập thị trấn Gia Bình</ref> của Thủ tướng Chính phủ thị trấn Gia Bình được thành lập là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Gia Bình.
[[Hình: Lễ khánh thành cầu Bình Than.jpg|nhỏ|phải|300px|<center>Lễ khánh thành cầu Bình Than|liên_kết=Special:FilePath/Lễ_khánh_thành_cầu_Bình_Than.jpg]]
* Ngày 10 tháng 1 năm 2016, [[Cầu Bình Than]] được khánh thành, cây cầu kết nối với huyện [[Quế Võ]], [[Quốc lộ 18]] mở ra cửa ngõ tây bắc của huyện Gia Bình.<ref>http://113.191.248.134/noidung/tintuc/Pages/kinhte.aspx?ItemID=7320 Khánh thành cầu Bình Than</ref>
* Ngày 19 tháng 9 năm 2017, đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng<ref>http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/phe-duyet-o-an-quy-hoach-phan-khu-ty-le-1-2-000-khu-trung-tam-o-thi-nhan-thang Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng</ref>, huyện Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tạo tiền đề để xã Nhân Thắng đạt [[Đô thị loại V]] vào năm 2018<ref>http://113.191.248.134/noidung/tintuc/Pages/sobannganh.aspx?ItemID=2666 Công nhận đô thị Nhân Thắng đạt đô thị loại V</ref>.
 
== Hành chính ==
[[Hình: Bản đồ huyện Gia Bình.jpg|nhỏ|phải|500px|<center>Bản đồ hành chính huyện Gia Bình|liên_kết=Special:FilePath/Bản_đồ_huyện_Gia_Bình.jpg]]
* Diện tích (km²): 107,5
* Số đơn vị hành chính: 2 thị trấn và 12 xã
* Theo Nghị định số 37/2002/NĐ-CP<ref>http://giabinh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22348/gia-binh-qua-18-nam-xay-dung-va-phat-trien Thành lập thị trấn Gia Bình</ref> Thị trấn Gia Bình được thành lập, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Gia Bình.
 
''"Thành lập thị trấn Gia Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Gia Bình trên cơ sở 213,08 ha diện tích tự nhiên và 3.198 nhân khẩu của xã Xuân Lai; 71,92 ha diện tích tự nhiên và 1.389 nhân khẩu của xã Đại Bái; 151,39 ha diện tích tự nhiên và 3.085 nhân khẩu của xã Đông Cứu.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Gia Bình:
Xã Xuân Lai còn lại 1.084,35 ha diện tích tự nhiên và 8.251 nhân khẩu.
Xã Đại Bái còn lại 627,46 ha diện tích tự nhiên và 8.665 nhân khẩu.
Xã Đông Cứu còn lại 666,28 ha diện tích tự nhiên và 7.301 nhân khẩu.
Thị trấn Gia Bình có 436,39 ha diện tích tự nhiên và 7.672 nhân khẩu."''
 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Gia Bình: xã Xuân Lai còn lại 1.084,35 ha diện tích tự nhiên và 8.251 nhân khẩu; xã Đại Bái còn lại 627,46 ha diện tích tự nhiên và 8.665 nhân khẩu; xã Đông Cứu còn lại 666,28 ha diện tích tự nhiên và 7.301 nhân khẩu; thị trấn Gia Bình có 436,39 ha diện tích tự nhiên và 7.672 nhân khẩu.
* Theo Quyết định số 485/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh<ref>http://giabinh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22348/nhan-thang-at-tren-84-iem-e-tro-thanh-o-thi-loai-v</ref> Thị trấn Ngụ được thành lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nhân Thắng, [[Ngụ|Thị trấn Ngụ]] là thị trấn thứ hai của huyện Gia Bình.
 
* Theo Quyết định số 485/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh<ref>http://giabinh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22348/nhan-thang-at-tren-84-iem-e-tro-thanh-o-thi-loai-v</ref> Thị trấn Ngụ dự kiến được thành lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nhân Thắng, [[Ngụ|Thị trấn Ngụ]] là thị trấn thứ hai của huyện Gia Bình.
 
{| cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%" align="center" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |Dân số (người)!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Diện tích
|-
| colspan="3" align="left" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''[[Thị trấn (Việt Nam)|Thị trấn]] (0201)'''
|- bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Gia Bình (thị trấn)|Gia Bình]]||15.070|| 4,37&nbsp;km²
|- bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Ngụ]]||12.130|| 8,3&nbsp;km²
|}
| width="50%" valign="top" style="background: #f9f9f9;" |
| colspan="3" align="left" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]] (12)'''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Bình Dương, Gia Bình|Bình Dương]]|| || 6,9&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Cao Đức]]|| || 11,4&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đại Bái]]|| || 6,27&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đại Lai]]|| || 8,15&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đông Cứu]]|| || 6,66&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Giang Sơn, Gia Bình|Giang Sơn]]|| || 7,92&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Lãng Ngâm, Gia Bình|Lãng Ngâm]]|| || 6,34&nbsp;km²
|-
|Nhân Thắng
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quỳnh Phú]]|| || 7,86&nbsp;km²
|
|8,3&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[NgụQuỳnh Phú]]||12.130 || 87,386&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Song Giang, Gia Bình|Song Giang]]|| || 7,07&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Thái Bảo, Gia Bình|Thái Bảo]]|| || 7,15&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Vạn Ninh, Gia Bình|Vạn Ninh]]|| || 8,28&nbsp;km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Xuân Lai, Gia Bình|Xuân Lai]]|| || 10,84km²
|
|}
 
==Văn hóa==
[[Hình: Trung tâm văn hoá huyện Gia Bình.jpg|nhỏ|trái|300px|<center>Trung tâm văn hóa huyện Gia Bình|liên_kết=Special:FilePath/Trung_tâm_văn_hoá_huyện_Gia_Bình.jpg]]
[[Hình: Đài tưởng niệm liệt sỹ Gia Bình.jpg|nhỏ|trái|300px|<center>Đài tưởng niệm liệt sỹ và quảng trường|liên_kết=Special:FilePath/Đài_tưởng_niệm_liệt_sỹ_Gia_Bình.jpg]]
=== Công trình ===
* Trung tâm văn hóa thể thao huyện Gia Bình ([[Gia Bình (thị trấn)|Gia Bình]])
 
== Giáo dục ==
[[Hình: Trường THPT Gia Bình số 1.jpg|nhỏ|trái|300px|<center>Trường THPT Gia Bình số 1|liên_kết=Special:FilePath/Trường_THPT_Gia_Bình_số_1.jpg]]
[[Hình: Trường THPT Lê Văn Thịnh.jpg|nhỏ|phải|300px|<center>Trường THPT Lê Văn Thịnh|liên_kết=Special:FilePath/Trường_THPT_Lê_Văn_Thịnh.jpg]]
* Trường THPT Gia Bình số 1
* Trường THPT Lê Văn Thịnh
Cầu Lệ Chi Viên
===Đường thủy===
[[Hình: Biểu trưng huyện Gia Bình.png|nhỏ|phải|300px|<center>Biểu trưng huyện Gia Bình design by LAr|liên_kết=Special:FilePath/Biểu_trưng_huyện_Gia_Bình.png]]
Sông Đuống phía Bắc
 
 
== Thị trấn Gia Bình (huyện lỵ) ==
[[Hình: Khu trung tâm thị trấn Gia Bình.jpg|nhỏ|trái|420px|<center>Khu trung tâm hành chính|liên_kết=Special:FilePath/Khu_trung_tâm_thị_trấn_Gia_Bình.jpg]]
{{main|Gia Bình (thị trấn)}}
* Thành lập: 2002
Hình: Chợ gia bình.jpg|<center>Chợ trung tâm
Hình: Siêu thị gia bình.jpg|<center>Siêu thị DABACO Gia Bình
</gallery>
 
== Thị trấn Ngụ ==
[[Hình: Phố trung tâm thị trấn ngụ.jpg|nhỏ|trái|500px|<center>Một góc phố Thị trấn Ngụ]]
{{main|Ngụ}}
* Thành lập: 2019
* Loại đô thị: V
* Diện tích: 8,3 km²
* Vai trò: Trung tâm về Hành chính - Kinh Tế - Văn hóa - Xã hội
<gallery>
Hình: Phố ngụ.jpg|<center>Quốc lộ 17 qua Thị trấn Ngụ
Hình:
Hình:
Hình:
</gallery>
 
== Quy hoạch đô thị Gia Bình đến năm 2030 ==
[[Hình: Bản đồ đô thị Gia Bình.jpg|nhỏ|phải|500px|<center>Bản đồ đô thị Gia Bình|liên_kết=Special:FilePath/Bản_đồ_đô_thị_Gia_Bình.jpg]]
=== Phần Đô thị: ===
Hệ thống đô thị: 2 đô thị loại VI và 2 đô thị loại V